Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu sklep-live.pl jest firma “NEW REALITY LIVE” STEFAN FALKIEWICZ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby firmy oraz adres do doręczeń: 80-726 Gdańsk, ul. Zawodzie 20, NIP: 9551631793, REGON: 810134050, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@newreality.live, tel.:  +48 729-926-813, będąca Sprzedającym w rozumieniu niniejszego dokumentu.

2. Niniejszy dokument omawia metody przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Używane w tym dokumencie sformułowanie „dane osobowe” oznacza komplet informacji dotyczących możliwej do zidentyfikowania lub zidentyfikowanej osoby fizycznej.

3. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówień i wykonywania zawieranych Umów Sprzedaży, wysyłki zamówionych Produktów, umożliwienia finansowania zakupu przy pośrednictwie firm zewnętrznych oraz – w przypadku Klientów rejestrujących się w Serwisie i Sklepie internetowym Serwisu – w celu założenia i obsługi kont. Dane osobowe przetwarzane mogą być również w celu komunikacji z Klientem lub użytkownikiem (np. podczas złożenia reklamacji, nadesłania pytań itp.).

4. Podczas rejestracji konta w Serwisie i Sklepie internetowym gromadzone są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło. Klient może też dodatkowo do swojego konta wprowadzić z własnej woli inne dane: nazwę firmy, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, numer NIP, dodatkowe informacje, alias. Ponadto, Serwis oraz Sklep internetowy automatycznie gromadzą adres IP komputerów osób z nich korzystających.

5. Dane Klientów nie są udostępniane publicznie na stronie Serwisu ani Sklepu internetowego. Osoby przetwarzające powierzone dane osobowe w ramach zatrudnienia posiadają upoważnienia Administratora do przetwarzania tych danych, zostały też zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
Sprzedawca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Klientów w celu:
– świadczenia usługi posiadania konta w Serwisie i Sklepie internetowym;
– realizacji zamówienia;
– dostarczenia przesyłki z zakupionym Produktem/-ami;
– kontaktu z Klientem;
– dokonania płatności online;
– sfinansowania zakupu przez firmy zewnętrzne.

6. Za osobną zgodą Klientów ich dane osobowe mogą być także przetwarzane przez Sprzedawcę w celach marketingowych, np. w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu i Sklepu internetowego (np. Newsletter). Klient może w każdej chwili anulować zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej prośbę o usunięcie danych z bazy mailingowej, na adres info@newreality.live.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ) dane osobowe Klienta są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a w przypadku przetwarzania danych na cele świadczenia usługi konta w Serwisie i Sklepie internetowym – przez okres prowadzenia konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji konta na żądanie Klienta.

7. Klienci, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, mają prawo do:
– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniosek należy kierować na adres siedziby Sprzedającego lub na adres mailowy: info@newreality.live
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Sprzedawca bez uprzedniej zgody Klienta nie udostępnia podmiotom trzecim jego danych osobowych. Dane osobowe Klientów mogą być jednak udostępniane podmiotom świadczącym usługi powiązane z transakcją sprzedaży Produktów, w celu wykonania tych usług:
a) w przypadku zakupu przez Klienta w Serwisie lub Sklepie internetowym Produktu/-ów z opcją dostawy przesyłką kurierską,
b> w celu doręczenia przesyłki wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
c) w sytuacji zakupu przez Klienta w Serwisie lub Sklepie internetowym Produktu/ów z wybraną opcją płatności natychmiastowych elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta niezbędne dla celów realizacji płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie i Sklepie internetowym;
d) w przypadku zakupu finansowanego formą leasingu lub ratalną Administrator udostępnia dane osobowe zewnętrznej firmie zajmującej się finansowaniem płatności.
Podmioty trzecie, którym Administrator powierza dane osobowe w celu realizacji umowy, przestrzegają rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.

9. Pliki Cookies (ang. “ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe, zawierające litery i cyfry, wysyłane przez Serwis i Sklep internetowy i zapisywane na urządzeniu Klienta (komputerze, laptopie, smartfonie), którego używa do odwiedzania stron internetowych. W tych plikach “cookies” są zawarte różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy Sklepu internetowego (dalej jako „Pliki Cookies”).

10. Pliki Cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji Klientów i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w następujących celach:
– identyfikacji i oznaczenia Klientów jako zalogowanych w Serwisie i Sklepie internetowym;
– zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
– zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu i Sklepu Internetowego;
– statystyk w celu oceny zainteresowania Sklepem internetowym,
– badania oczekiwań i preferencji Klientów,
– poznania sposobów, w jakie Klienci korzystają z Serwisu oraz Sklepu internetowego,
– stałego udoskonalania serwisu Sklepu internetowego i dostosowywania go do potrzeb Klientów.

11. Dane osobowe gromadzone przy użyciu Plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów, np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania Produktów dodanych do koszyka w Sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

12. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej używanej do odwiedzenia Serwisu / Sklepu internetowego, może ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania Plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek:
– Internet Explorer – w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
– Mozilla Firefox – w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
– Opera – w menu (lewy górny róg strony startowej pod literą O) należy wybrać „Ustawienia”, a następnie zakładkę „Zarządzaj ciasteczkami”; można też wybrać „Wyczyść historię przeglądania” w celu skasowania już ustawionych Plików Cookie;
– Google Chrome – w menu (prawy górny róg strony startowej pod trzema kreseczkami) należy wybrać „Ustawienia”, a następnie zakładkę „Prywatność i bezpieczeństwo”;
– Apple Safari – w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje”, a następnie zakładkę „Prywatność”.

13. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Plików Cookies. Wyłączenie możliwości zapisywania Plików Cookies może ograniczyć lub wyłączyć funkcjonalności Serwisu i Sklepu Internetowego, w tym możliwość dokonywania zamówień w Sklepie internetowym.

14. Jeżeli Klient podejmuje decyzję o dalszym korzystaniu ze Sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, wyraża zgodę na zapisywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym, którego używa i wykorzystywanie ich przez Sprzedawcę.

15. Sprzedawca może przetwarzać okresowo zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu i Sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) w cely wygenerowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające strony Serwisu i Sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

16. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy się skontaktować z Administratorem, teL.: 729 926 813, lub przez wiadomość e-mail na adres info@newreality.live